วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

BPPV วิธีรักษาและวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรค BPPV
วินิจฉัยจากประวัติและอาการ
ประวัติหรืออาการของผู้ป่วยคือ จะเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนแปลงท่าของศีรษะ เช่น ระหว่างกำลังล้มตัวลงนอน เงยหน้า ก้มหยิบของ
ร่วมกับตรวจร่างกาย โดยแพทย์จะตรวจยืนยันด้วยการตรวจร่างกายทาง ระบบประสาท หู คอ จมูก โดยมีการตรวจยืนยันจำเพาะด้วยการหมุนศีรษะเพื่อดูลูกตาหมุน ( nystagmus) ที่เรียกว่า Hallpike maneuver และ Supine rolling test ถ้าพบการกระตุกหมุนของลูกตา ร่วมกับที่เวียนศีรษะ เป็นลักษณะที่ชี้บ่งถึงโรคนี้

และอาจตรวจพิเศษการได้ยิน ซึ่งผลควรปกติ ยกเว้นในรายที่มีปัญหาการได้ยินเดิม มีการตรวจยืนยันพิเศษเพิ่ม ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจทุกราย ยกเว้นไม่สามารถตรวจร่างกายไม่พบการกระตุกหมุนตาอย่างชัดเจน อาจต้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษที่เรียก ENG (Electronystagmography) เพื่อดูการกระตุกของลูกตา

พรุ่งนี้ต่อกันเรื่องการรักษาคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น