วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

การรักษา BPPV

1. การรักษาเพื่อลดความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน
เช่น ให้หลีกเลี่ยงจากท่าที่กระตุ้นให้เกิดอาการ ค่อยๆ บริหารให้สามารถค่อยหันหรือทำในท่าที่ทำให้เกิดอาการบ้านหมุนได้ ส่วนใหญ่อาการจะค่อยๆ ทุเลาลงเรื่อยๆ ใน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะหลัง 1-2 เดือนขึ้นไป
แนะนำให้ระมัดระวังกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอาการ และมีอันตรายต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่น ปีนป่ายที่สูง ดำน้ำ

2. รักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด ปัจจุบันยอมรับได้ผลดี
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ แบบแรกเพื่อเคลื่อนตะกอนหินปูน และ แบบที่ 2 เพื่อให้เกิดการปรับสภาพสมองให้หายเร็วขึ้น

3. รักษาด้วยยา
ไม่มียารักษาเฉพาะสำหรับโรคนี้แต่มียาเพื่อช่วยลดอาการเวียนศีรษะ

4. รักษาด้วยการผ่าตัด
รักษาด้วยวิธีดังกล่าวเบื้องต้นไม่ดีขึี้นใน 6 เดือน - 1 ปี ยังมีอาการตลอดหรือกลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น